รายละเอียดวีดีโอ

ตอนที่ 13 ก้างปลาสวรรค์ และ ปลานิลเส้นปรุงรส
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

"อาหาร" ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ชีวิตของเราขาดไม่ได้ มีวัตถุดิบต่างๆมากมายที่เราสามารถนำมาปรุงแต่ง แปรรูป ให้เป็นเมนูแสนอร่อยได้อย่างหลากหลาย จนบางครั้งเราที่เป็นผู้บริโภค ก็สามารถผันตัวเองให้มาเป็นผู้ผลิต เป็นผู้แปรรูปอาหารชนิดต่างๆ สร้างให้เกิดเป็นอาชีพ ก่อให้เกิดเป็นรายได้ให้ตัวเราเองและครอบครัว