• 02 มิถุนายน 2023

  โครงการสืบค้นข้อมูล

 • 01 มิถุนายน 2023

  คู่มือการติดตั้ง Application Android ห้องสมุดดิจิทัล e-book

 • 01 มิถุนายน 2023

  คู่มือการติดตั้ง Application IOS ห้องสมุดดิจิทัล e-book

 • 03 พฤษภาคม 2023

  เว็บไซด์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 • 03 พฤษภาคม 2023

  จดหมายข่าว วช.

 • 03 พฤษภาคม 2023

  ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 • 02 พฤษภาคม 2023

  Facebook ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคตรัง

 • [title]
  วุ่นนักรักซูปเปอร์สตาร์
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  ซูเปอร์สตาร์ที่รัก
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  ลุ้นรักซูเปอร์สตาร์
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  รักวุ่นวายของนายซูเปอร์สตาร์
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  การควบคุมคุณภาพ (รหัสวิชา 3100-0150)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  การโรงแรม
  หมวดหมู่: ธุรกิจ
 • [title]
  เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  หมวดหมู่: ธุรกิจ
 • [title]
  การจัดการการขาย
  หมวดหมู่: ธุรกิจ
 • [title]
  การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน
  หมวดหมู่: ธุรกิจ
 • [title]
  พฤติกรรมผู้บริโภค
  หมวดหมู่: สินค้าอุปโภค-บริโภค
 • [title]
  หลักการตลาด
  หมวดหมู่: ธุรกิจ
 • [title]
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
  หมวดหมู่: วิศวกรรมศาสตร์
 • [title]
  การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  หมวดหมู่: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
 • [title]
  Vegetarian Bake ขนมปังธัญพืช (เจ) ขนมปังสังขยาใบเตย (เจ) คุกกี้ข้าวโอ๊ต (เจ) 3สูตรอร่อย ง่ายๆ ทำที่บ้าน
  หมวดหมู่: อาหาร-เครื่องดื่ม
 • [title]
  Python สำหรับงาน Data Science Data Visualization และ Machine Learning
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  รวมโปรแกรมกราฟิก
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์

 • [title]
  20104-2105 หม้อแปลงไฟฟ้า
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร์และสนเทศเพื่องานอาชีพ
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอน การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  วิจัย โครงการทักษะการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า
  หมวดหมู่: งานวิจัยครูผู้สอน
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอน หลักการเขียนโปรแกรม
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  20204-2201 หลักการเขียนโปรแกรม
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  วิจัยชั้นเรียน 20104-2103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  หมวดหมู่: งานวิจัยครูผู้สอน
 • [title]
  20104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอน การออกแบบสื่อดิจิทัล
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานช่างอุตสาหกรรม
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
  หมวดหมู่: แผนการสอน
 • [title]
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานท่อในระบบเครื่องปรับอากาศ
  หมวดหมู่: งานวิจัยครูผู้สอน
 • [title]
  20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  สื่อประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดีย
  หมวดหมู่: แผนการสอน
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอน Powerpoint 2016
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  มารยาทการรับประทานอาหารแบบ Full Course
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอน การสร้างงานกราฟิกเอนิเมชั่น
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา หน่วยที่8
  หมวดหมู่: แผนการสอน
 • [title]
  30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน
 • [title]
  20204-1008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
  หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสอน

 • การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร...
 • สุดยอด ครูนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง แปรรูปน้ำยางเป็นผลิตภัณฑ์งานจราจร
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • หนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม (ศีลธรรม)
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • ผลงานนักเรียน
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • หนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • หนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • หนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • โควิท 19
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระส...
 • แค่กดไลค์ โพสต์ หรือ แชร์ อาจโดนจับและถูกปรับได้!!! นะ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • แค่กดไลค์ โพสต์ หรือ แชร์ อาจโดนจับและถูกปรับได้!!! นะ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • ตอนที่ 4 การทำปลาหยอง
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • ตอนที่ 14 แหนมปลา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • ตอนที่ 12 การแยกชิ้นส่วนปลาเพื่อแปรรูป
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • ตอนที่ 13 ก้างปลาสวรรค์ และ ปลานิลเส้นปรุงรส
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • ตอนที่ 1 แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • "ทางเลือก"
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระส...
 • อาชีวะ 4.0
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • MV อาชีวะสร้างไทยเจริญ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระส...
 • infographicผู้กล้าอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดย มูลนิธิเอสซีจี
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระส...