ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศาสตร์และศิลป์ของผู้นำที่ครองใจ
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : สมชาติ กิยรรยง
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สร้างความสำเร็จในการบริหารด้วยเทคนิคและศิลปะ ในการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อก้าวสู่ผู้นำที่เป็นเลิศ   ศาสตร์และศิลป์ของผู้นำที่ครองใจ -ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆตลอดเวลา -แนะการพัฒนาตนสู่การเป็นผู้นำที่ครองตนครองคนและครองงาน -อาศัยการจัดการสมัยใหม่ที่ท่านมีศิลปะในการบริหาร -แนะนำเทคนิคการสื่อสารด้วยศาสตร์และศิลป์ในสื่อภาษา -การสั่งงาน\สอนงาน\พัฒนาทีมงานสารพัดรูปแบบ -มีเทคนิคการจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีศาสตร์และศิลป์ -สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงงานควบคุมดูแลงานได้อย่างดี -สิ่งสำคัญคือการพัฒนาตนและพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน -มีวิธีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆอย่างมีศิลปะ -ในเล่มใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายได้สาระนำพาสู่การครองใจคน.