ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Bitkub New Gen Leader บริหารอย่างคนรุ่นใหม่
หมวด : หมวดบริหาร-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คุณท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย และมีแนวทางอย่างชัดเจนที่จะใช้บทบาทของการเป็นผู้ออกแบบ องค์กร (Organization Design) ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร ในการดูแลงานและพนักงานเพื่อก้าวไปสู่ความเป็น  “Great Company” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของบิทคับ และเป็นมุมมองที่น่าสนใจที่ผู้บริหารและ HR ทุกท่านไม่ควรพลาด