ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือเทคนิคการจัดฝึกอบรมให้ประสบความสำเร็จ
หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : สมชาติ กิยรรยง
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คู่มือการจัดฝึกอบรมให้ประสบความสำเร็จ บอกแนวทางการจัดฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย ในกระบวนการฝึกอบรมอันประกอบสี่ขั้นตอน แนวการในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย การจัดสถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร การดำเนินการบริหารโครงการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆหลักสูตรที่เป็นประโยชน์