รายละเอียดวีดีโอ

infographicผู้กล้าอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดย มูลนิธิเอสซีจี
หมวดหลัก : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ

เนื้อหา

-