รายละเอียดวีดีโอ

"ทางเลือก"
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

อนาคต....อยู่ที่มือเรา หนังสั้นเค้าโครงเรื่องจริงของเด็กอาชีวะ